Szeminárium G. Grabovoj tanítása alapján 2021. június 14-től június 17-ig 

** Még elérhető 100 hely **

Ellentmondás: Miért TERMÉSZETES JELENSÉG Jézus feltámadása? 

Jézus feltámadása VALÓDI ÉS TERMÉSZETES esemény, amely csak isteni segítséggel válhat valóra.

Hiszen Jézus azt mondta: Arra amire képes Vagyok, arra Ti is, és még annál is sokkal többre.


00
components.timer.days
:
00
components.timer.hours
:
00
components.timer.minutes
:
00
components.timer.seconds

Engedjétek meg, hogy röviden bemutatkozzam azoknak, akikkel  még nem volt alkalmam találkozni..


Claudia vagyok, a LifeCodes888 projekt alapítója.


Küldetésem, ahogyan a Tiéd is: megismerni a bennünk rejlő valódi erőt a Grigorij Grabovoj által nyújtott ismeretek révén és hozzáférést kapni ahhoz az információhoz, amely eddig el volt rejtve előlünk.

Négy napos Grigorij Grabovoj tanítása webinárium

Az egészséges és fiatal fizikai testben való Örök élet lehetőségének, azaz a nem-meghalás elv megvalósításának tudományos alapja.


Az olyan jelenség tudományos alapja, mint az emberek Feltámasztása, amely az Általános Feltámadás hírnöke.

Grigorij Grabovoj, a világhírű tudós, akadémikus, professzor, a Tanítás a megmentésről és a harmonikus fejlődésről című művében tudományos leírást és indoklást adott az olyan struktúrák valós létezéséről, mint az emberi Lélek, a Szellem és a Tudat. Ezeknek összessége az ember fizikai testével egy Személyiséget alkot, amely funkcionalitásában az egész világot megteremtő Teremtő-Istenhez hasonló.


Grigorij Grabovoj létrehozta a Tudás Rendszerét, amely részletesen és nagyon világosan elmagyarázza az olyan jelenségek mechanizmusát, mint a fizikai test Örök élete, a nem-meghalás és a Feltámadás elvének megvalósítása.


Grigorij Grabovoj tanítását gyakorlati eredmények igazolják, mint például a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők egészségének helyreállítása. Ezenkívül, Grigorij Grabovoj módszereivel embereket támasztottak fel néhány órával, néhány nappal vagy több évvel a fizikai valóságból való távozásuk után.


Ma a Feltámadás lehetőségét az időről időre a Föld különböző részein előforduló különböző feltámadási esetek bizonyítják. Ezeket az eseteket még inkább spontán eseteknek tekintik. Arról, hogy a Földön biztosan eljön majd az idő, amikor minden ember visszatér korábbi fizikai testébe, a múlt század 90-es éveinek közepéig csak a szellemi és vallási tartalmú könyvekben írtak.


Az 1990-es évek vége óta Grigorij Grabovoj a műveiben leírja a világ felépítésének alapvető törvényeit, és beszél arról is, hogy az Örök élet a fizikai testben és a Feltámadás ugyanúgy tanítható, mint bármilyen megszokott módszer.


De ahhoz, hogy a feltámadás gyakorlata mindennapi tevékenységgé váljon, az emberiségnek olyan szintre kell fejlesztenie a tudatát, hogy megértse a világ felépítésének alapvető struktúráját.


Gyakran a feltámadás áll az olyan jelenség mögött, mint az ember örök élete a fizikai testben, vagy a valóság minden elemének örök élete.

Hiszen a Feltámadottak már örök fizikai testtel térnek vissza a Földre.


Az élőknek tudatuk és szellemük fejlesztése révén az örök elpusztíthatatlan test szintjéig kell fejleszteni a testüket anélkül, hogy időt és erőt pazarolnának az életből való kilépése, majd az abba való visszatérésre a Feltámadáson keresztül.


„…nem halunk meg ugyan mindnyájan, de mindnyájan eltávozunk …” írta Pál apostol az első levelében a korinthusiakhoz.

Az igazság az, hogy azt a mechanizmust, amely a szellemi szintről a fizikai test működését folyamatosan fenntartja, az ember feltámasztásakor is alkalmazzák.


A tanfolyam első három napján Grigorij Grabovoj három előadásával ismerkedhetnek meg, amelyekből a következőt tudhatják meg:


✅miként lép kapcsolatba az emberi Lélek a tudattal, és hogyan tanítja meg arra, hogy biztosítsa a harmonikus eseményekkel teli életet, és a fiatal és egészséges fizikai test örök újrateremtését;

✅miért kell az ember fizikai testének, ami az ember lelkének része, örök életűnek lennie;

✅ miért válik az az ember, aki úgy dönt, hogy örökké szeretne élni, teljesen egészségessé, és miért nem tud semmilyen kívülről jövő információ ártani az ilyen ember fizikai testének;

✅ hogyan teremtette meg a Teremtő Isten a valóságunkat, és hogyan adja át a valóság irányításáról szóló tudást az embereknek, akik boldog és örömteli életéért ezt a valóságot megteremtette;

✅miért valós és természetes az örök élet, a nem-meghalás és a feltámadás az ember igaz természetének szempontjából, míg az olyan jelenség, mint a halál, miért sérti azokat az alapvető törvényeket, amelyek alapján a Teremtő Isten a világunkat megalkotta;


A webinárium negyedik napján tanulmányozni fogja :


✅ a Feltámasztás gyakorlata, amely során az élő ember átadja a Feltámasztandó ember Lelkének a tudást, amivel az a Lelke köré teremtheti a fizikai test anyagi struktúráját;

✅a feltámasztás módszerei az emberi Lélek, a Szellem és a Tudat segítségével.


Az előadások témája:


2021.06.14. Grigorij Grabovoj tanítása Istenről. A világ alapvető felépítése.

2021.06.15. Grigorij Grabovoj tanítása Istenről. A világ alapvető struktúrája az örök élet tudatának fejlesztésében.

2021.06.16. Grigorij Grabovoj tanítása Istenről.A világ alapvető törvényeinek Lélek általi megteremtésének alapelvei az örök élet biztosítása érdekében

Egy-egy alkalom időtartama 3 óra, egy 15 perces szünettel.


A három alkalom ára €150.


2021.06.17. – Grigorij Grabovoj tanítása a Feltámasztásról. Feltámasztás Lélekkel. Feltámasztás Szellemmel. Feltámasztás a Tudat segítségével.

A Feltámadásról szóló webinárium térítésmentes.


A platformon a helyek száma korlátozott, ezért azok, akik részt vesznek a webinárium első három napján linket kapnak a negyedik napon tartandó webináriumhoz.


Azoknak, akik csak a negyedik napon tartandó eseményen szeretnének részt venni, előzetesen regisztrálniuk kell a szervezőknél.

A helyek száma korlátozott.

A webinárium után a negyedik nap anyaga szabadon hozzáférhetővé válik.

A  FELTAMADAS-EGY   JELENSEG, AMELY AZ OROK ELET SZERVES RESZET KEPEZI

Grigorij Grabovoj azt mondja, hogy az örök fizikai test elérése minden ember feladata. Amikor az ember elhagyja a földi létet és egy időre elbúcsúzik a fizikai testétől, az Örök Élet továbbra is a feladata marad. Az eltávozottak ezt jól tudják. Különösképpen most, amikor minél gyorsabban szeretnénk segíteni a bolygónk összes lakójának abban, hogy felfedezzék ezt az igazságot: az Örök élet a fizikai testben a legfontosabb, a legcsodálatosabb, és a legigazabb a világon. 


Nagy szolgálatot tehet az emberiségnek a kollektív tudat, ha megváltozik az eltávozottak feltámadásának lehetőségét illetően. Hiszen amikor az emberek biztossá válnak abban, hogy bármilyen olyan pozitív (teremtő) tárgy, ami valaha jelen volt a fizikai valóságban visszaállítható a kezdeti isteni norma állapotába, képessé válunk a nem-meghalás elv megvalósítására. Mert a feltámadás, a megvalósítás mechanizmusának szemszögéből, egy nagyon súlyos betegségből való felgyógyulás folyamatára emlékeztet. 


Az eltávozott ember fizikai testének újrateremtése az ember lelkének, szellemének és tudatának segítségével megvalósítható. Erről mesél Grigorij Grabovoj a műveiben.  


A feltámasztáshoz ismeretekre van szükség. Minden szükséges tudás, módszer és gyakorlati példa megtalálható Grigorij Grabovoj írásaiban. 

A tanfolyamon áttekintjük azokat a kulcsfontosságú ismereteket, amelyek segítenek a feltámasztás mechanizmusának pontosabb megértésében. Elsajátítunk néhány módszert. 


Fontos azonban megérteni, hogy a feltámasztás gyakorlata egyéni komoly munkát kíván meg attól, aki szeretné visszahozni a földi létből eltávozott szeretteit.  


Jó tudni, hogy a tanfolyam szigorúan oktató jellegű. Tehát a tanfolyam keretein belül nem fogunk embereket feltámasztani, de a feltámasztás módszerét meg fogjuk tanulni.


Nagyon fontos, hogy miután megismerjük a feltámasztás alapelveit, a tudás birtokában elsősorban meg kell tanulnunk nem hagyni az embereket eltávozni. Tehát, a feltámasztást mintegy előrelátóan kell elvégezni: speciális módszerekkel a jövőben olyan helyzeteket kell teremtenünk, amelyekben az emberek leküzdik a súlyos betegségeket, és nem kerülnek veszélyes szituációkba. 

 

Meg kell mutatnunk, hogy egy természetes vagy egy átlagos helyzetben az ember, egyébként, gyakran képes arra, hogy elvégezze a feltámasztás elemeit anélkül, hogy valamilyen különleges állapotba kerüljön hozzá. Mintha az irányítás belső mezőjében dolgozna, amit a megszokott életében is megél. 

 A Feltámasztás fogalma – „Isten az emberen keresztül jeleníti meg ezt a fogalmat, nemde? 


Tehát a feltámasztott szóval egy ember illeti a másik embert. Tegyük fel, hogy valaki azt mondja, hogy egy ember meghalt, valamilyen biológiai probléma lépett fel, és az ember megsemmisült. Ha ez az információ nem kerül közlésre, akkor maga a jelenség sem létezik, ugye? Az információ szintjén tehát ezek a jelenségek nem is léteztek. Eredményképpen tehát az ember nem hal meg, és kezdetét veszi az általános feltámadás. 


Egy egészen alapvető dolog történik, amikor a személyes struktúrából kivonjuk a negatív alapvetést, és egy olyan információs világba kerülünk, ahol az információ realitássá válik. 


Jelen esetben ez a feltámadás, legalábbis az ember szemszögéből ez valóban feltámadásnak tűnik, hiszen objektív tényként kezeljük azt, hogy egy ember eltávozik. Egyszerűen egy irányítás segítségével elérhetjük azt, hogy a korábbi fogalmak eltűnnek, és csak az élő ember szintje marad meg. Ennyi, és ezen kívül semmi más nem létezik, ugye? A Lélek segítségével elvégzett technológiával a világban rejlő információt csakis az élet információjává tehetjük, mert a Lélek az csakis az élet. 


Ezért, ha a világ minden szegletébe eljuttatjuk az információt mindenki feltámad, először azok, akik közelebb állnak a Lélek szintjén végzett munkához, azaz azok az emberek, akik feltámasztással, vagy a feltámasztottakkal való találkozással foglalkoznak. Ebből az következik, hogy a Lélek számára nem létezik olyan fogalom, mint a feltámadás ideje, vagy a feltámadás folyamatának hossza.” 


« …mit tegyünk, hogy eltűnjenek az olyan fogalmak, mint a halál, a pusztulás, és így tovább. Lényegében, ez egyszerűen a világ normalizálása az Isteni törvény szerint. Adott egy nagy világ. Elképzeljük, hogy egy hatalmas munkát kell elvégeznünk, egy meghatározott szinten irányítunk, és minden normalizálódik. Nincsen több halál, ami azt jelenti, hogy nincsen több eltávozott sem, és mivel nincsenek, élő formában ott kell lenniük valahol, ugye? 


Ez már maga a folyamat: mihelyt egy ember sikerrel jár, megtörténik az általános feltámadás.” 


A FELTÁMADÁS MEGERŐSÍTI, HOGY AZ ÉLET ÖRÖK

Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette.


Jézus az összekötő kapocs Isten és ember között.


Ő -  Isten Fia, aki földi anyától testesült meg és született közénk.


Jézus létezése bizonyságot tesz a feltámadásról. Hiszen az emberek képtelenek más módon megközelíteni az isteni valóságot. Hús-vér embertól várnak tanuságtételt  a csodák bizonyítására. 


Jézust Isten fiának tekintjük, de mivel földi testet öltve valóságos emberként élt köztünk, Ő az, aki a legjobban tudja ismertetni velünk Isten szavát és akaratát.


Jézus keresztre feszítését követő harmadik napon feltámadt, megjelenítette magát a tanítványainak és megengedte nekik, hogy megérintsék Őt, bizonyítva, hogy valóságos  fizikai teste van. 


Annak ellenére, hogy Jézus és apostolai több embert támasztottak fel a halálból, vallási szempontból ez istenkáromlásnak számít.
De ahhoz, hogy megértsük a feltámadást és ezen jelenség fontosságát, előbb meg kell értenünk, mi is valójában a halál. 


A halál tulajdonképpen egy állapot, amelyen keresztül az emberi «én», vagyis az ember személyisége megy át. A halál fogalma és bekövetkezésének elkerülhetetlensége mélyen gyökerezett a kollektív tudatban.


A halálfélelem miatt nem beszélünk a feltámadásról, amelyet inkább csodának tekintünk, mint természetes folyamatnak.


Tudjuk, milyen megrázó esemény egy hozzátartozó halála. Olyan bánatot és fájdalmat okoz, amelyet a legtöbb ember nehezen tud leküzdeni, hiszen a kollektív tudatban a halál vagy az "elmúlás" a szeretett személy teljes elvesztését jelenti.


Ezért az emberek gyakran megmagyarázhatatlan félelemmel viszonyulnak a halálhoz, úgy tekintenek rá mint egyfajta misztikumra vagy tabura.

A FELTÁMADÁS TUDOMÁNYOSAN MAGYARÁZHATÓ

A betegség és a halál mindig testi szenvedéssel és lelki fájdalommal jár együtt.


Másrészt a feltámadás egy olyan téma, amelyet az emberek nehezen tudnak megérteni, csodákkal, gyakran félelemmel társítják azt.


Ennek ellenére a feltámadás évszázadok óta foglalkoztatja a tudósokat. Blaise Pascal például Jézus feltámadását úgy definiálja, mint "kézzelfogható bizonyítékot" azok számára, akik bizonyságot keresnek Isten létezéséről.


Több, mint egy egyszerű tény a múltunkról:  ahogy az elmúlt 2000 év tapasztalata is alátámasztja - a feltámadás összekapcsol bennünket Istennel függetlenül attól, hogy milyen szociális, kultúrális és gazdasági háttérrel, személyiséggel vagy mentális képességekkel rendelkezünk. 


Ezt az álláspontot számos ismert tudós vallotta magáénak, köztük Blaise Pascal, Johann Kepler, Robert Boyle, Gregor Mendel, Asa Gray, Michael Faraday, James Maxwell, Santiago Ramón y Cajal és Francis Collins.


Grigorij Grabovoj azonban azon kevés tudós egyike, ha nem az egyetlen, aki tanulmányaiban nem csupán bemutatja a feltámadás és az örök élet jelenségét, hanem tudományosan megmagyarázza azt.

  • Elméleti és gyakorlati megközelítésben mutatja be, hogyan lehet a tudatunk, a lelkünk és a szellemünk segítségével matériát teremteni, megváltoztatni a negatív események lefolyását, meggyógyulni egy betegségből, regenerálni a szerveinket vagy hozzájárulni azok feltámadásához, akik elhagyták a földi létet.


  • A feltámadás - az ember örök életének része. Ez rámutat arra, hogy a pusztítás értelmetlen. Ahogy megmutatja a megváltáshoz vezető utat is.


  • Akkor válunk halhatatlanná, vagyis akkor váltjuk valóra az emberiség által évezredek óta kergetett álmát, amikor tényként fogadjuk el ezen jelenség létezését.

MI A TEENDŐ?

A betegség és a fizikai halál az élet velejárója. 


Gyakran nem tudunk mit kezdeni azzal, ha a környezetünkből valaki meghal. Mivel nem értjük ezt a jelenséget, nem tudjuk betölteni ezen veszteséggel keletkezett űrt, ezáltal képtelenek vagyunk feldolgozni fajdalmunkat.


Grigorij Grabovoj azt tanítja nekünk, hogy a feltámadás az örök élet szerves része. 


Minden egyes embernek életfeladatának kell tekintenie az örök fizikai testének megteremtését.


E feladat alól az ember akkor sem mentesül, amikor elhagyja a földi létet és lelke elválik a fizikai testétől.


Az elhunytak már tisztában vannak ezzel. 


Törekednünk kell arra, hogy a bolygónk minden egyes lakója a lehető leggyorsabban igazságként elfogadja azt, hogy az örök élet egy fizikai testben a legfontosabb, a legszebb, a legmegfelelőbb dolog, ami létezhet a világon.


Mit tehetünk ezért?


A megoldás az, hogy megváltoztassuk a kollektív tudatban rögzült  elképzelést a holtak feltámadásának lehetőségéről!


Ez a szeminárium a feltámadás jelenségét helyezi előtérbe, hogy megismerd közelebbről ezt a témát.


Fontos hogy megértsd, a szemináriumon senkit sem támasztunk fel, de olyan technikákat és módszereket fogunk tanulmányozni, amelyeket Grigorij Grabovoj a könyveiben ír le. 

MILYEN HATÁST GYAKOROLHAT EZ AZ INFORMÁCIÓ?

Grigorij Grabovoj «A feltámadás és az örök élet – mára a mi valóságunk» című könyvében adja át nekünk ezt a tudást, azzal a céllal, hogy megmutassa, a pusztításnak és a tömegpusztító fegyvereknek nincs jelentősége. 


Utal arra is, hogy az emberiség előbb-utóbb rá fog ébredni, hogy a betegségeket, a szenvedést és a halált a tudatunk hozza létre, és hogy Isten úgy teremtett minket, hogy örök fizikai testben éljünk.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate id quam harum ducimus cupiditate similique quisquam et deserunt, recusandae.

A SZEMINÁRIUM RÖVIDEN

Elöljáróban megemlíteném, mi az, ami nem tárgya a szemináriumnak:


❌Nem fogunk senkit feltámasztani a szeminárium alatt, legfőképp azért, mert nem feltámasztással foglalkozunk, hanem az örök életről és az eltávozott lelkek feltámadásáról szóló tudást közvetítjük.


❌A szeminárium kizárólag a tudás átadásával foglalkozik, és nem foglal magában szeánszokat.


❌A feltámadás nem feltétlenül jelenti az eltávozott testének újraélesztését.A szeminárium során kapott információ teljesen más képet ad a feltámadásról. Rá fogunk jönni, hogy ezt a jelenséget régóta ismerjük, hiszen ez a tudás eredendően a lelkünkben van, a kezdetek kezdetétől, mert AZ EMBER ÚGY VAN TEREMTVE, HOGY ÖRÖK ÉLETET ÉLJEN A FIZIKAI TESTÉBEN.


A szeminárium  G. Grabovoj "A feltámadás és az örök élet – mára a mi valóságunk" című könyvére épül.  A három előadás  során  /"Feltámadás a Lélek révén", a "Feltámadás a Tudat révén" és "Feltámadás a Szellem révén"/ az alábbiakról tanulhatunk:

  • A feltámadás teljesen valós és természetes jelenség.


  • Mindaddig, amíg a lélek újraépítheti a testet, az ember elpusztíthatatlan.


  • Ha az ember elpusztíthatatlan, a tömegpusztító fegyverek nem bírnak jelentőséggel az emberiség fennmaradása tekintetében.


Az eseményre 2021. június 14.-16. között kerül sor online, orosz nyelven, hat (angol, francia, magyar, olasz, spanyol és román) nyelvre történő tolmácsolással.

A szemináriumot Marina Morozkina, az Oktatási Központ PhD előadója tartja.Dmitri Tikhomirov

Angol tolmács

Rubtsova Natalia

Françia tolmács

Svetlana és Andrei Lungu

Román tolmács

Edith Papp

Spanyol tolmács

Nadejda Bezborodov

Olasz tolmács

Erika Kóródi és Viktória Spák

Magyar tolmács

Fel szeretnék tenni egy kérdést

Fontos tudás birtokába kerülsz.


Megtanulod, hogyan integrálhatod az örök életről szóló információt a fizikai testetben és a tudatodba, valamint hozzájárulhatsz ahhoz, hogy ezen információ minél előbb bejusson a kollektív tudatba!


Kérlek, beszélj ezekről a dolgokról a szeretteiddel, vegyél részt az információ terjesztésében, tanítsál!

A helyek száma korlátozott

Az eseményre 2021. június 13. 23:59-ig lehet regisztrálni.


Összesen 500 hely áll rendelkezésre.

Így írja le ezt a szemináriumot Dr. Marina Morozkina :

A feltámadás jelenségének tudományos értelmezése Grigorij Grabovoj munkáiban.


A feltámadás olyan jelenség, amely az örök élet szerves része. Grigorij Grabovoj azt mondja, hogy az örök fizikai test megteremtése minden egyes ember életfeladata. E feladat alól az ember akkor sem mentesül, amikor elhagyja a földi létet és lelke elválik a fizikai testétől.

Az elhunytak már tisztában vannak ezzel. 


Különösen most kell törekednünk arra, hogy a bolygónk minden egyes lakója a lehető leggyorsabban igazságként elfogadja azt, hogy az örök élet egy fizikai testben a legfontosabb, a legszebb, a legmegfelelőbb dolog, ami létezhet a világon.


Azzal hogy megváltoztatjuk a kollektív tudatban rögzült  elképzelést a holtak feltámadásának lehetőségéről az egész emberiség segítségére leszünk.

Hiszen, hogyha az emberek bizonyosságot nyernek afelól, hogy az anyag formálhatósága végett visszaállítható az eredeti isteni norma, a halhatatlanság elvének megvalósítása nem tűnik többé reménytelen célnak. A feltámadás mechanizmusa szempontjából tulajdonképpen megegyezik egy súlyos betegségből való felépülésnek a folyamatával. 


Az elhunyt testének újrateremtése a lelke, szelleme és tudata segítségével – valós folyamat. Grigorij Grabovoj erről beszél műveiben.
A feltámasztás elvégzéséhez megfelelő tudás kell. A szükséges ismeretek, módszerek és gyakorlati példák megtalálhatók Grigorij Grabovoj műveiben.

A szeminárium során megvizsgáljuk a feltámadás mechanizmusának pontosabb megértéséhez szükséges részleteket. Több módszert is fogunk tanulmányozni.


De meg kell értenünk, hogy a feltámadás gyakorlata komoly munkát kíván azoktól, akik vissza akarják hozni szeretteiket a földi létbe.

Meg kell értenünk, hogy a szeminárium kizárólag oktatási jellegű. Vagyis a szemináriumon nem fogunk feltámasztani embereket, hanem elméleti megközelítésben tanulmányozzuk a folyamatot.

Meg kell tanulnunk, hogy a feltámasztás módszereinek alkalmazásával hogyan tudjuk életben tartani azokat, akiket nem szeretnénk elveszíteni. A feltámasztást mindenekelőtt megelőzés gyanánt kell alkalmaznunk, amikor speciális technikákkal elősegítjük a súlyos betegségekből való felépülést vagy megakadályozzuk a halál bekövetkezését.


Példát kell mutassunk az embereknek, hogy természetes, hétköznapi körülmények között is lehet másokat új életre kelteni anélkül, hogy speciális tudatállapotba kerülnénk. Vagyis belső irányítást kell végeznünk, ugyanolyan természetesen, ahogy a hétköznapi életünket éljük.

A "feltámad" szót Isten az ember vonatkozásában említi meg.  Így a "feltámadott" azt az embert jelzi, aki átment egy bizonyos folyamaton. A tudatban ez a folyamat azonban úgy képeződik le, hogy az ember távozik az élők sorából, vagy például, egy biológiai probléma miatt pusztulásra van ítélve. 

Ha az ember radikálisan törli ezt az elemet az információ történetéből, vagyis az információs síkon ez a folyamat nem létezik többé, ez azt jelenti, hogy ilyen folyamat egyáltalán nincs.

Tehát egyrészt az ember nem hal meg, másrészt pedig bekövetkezik az egyetemes feltámadás. Más szavakkal, hogyha egy alapvető dolgot eltávolítunk a személyiségi rendszerünkből, akkor egyszerűen belépünk egy új információs térbe és ez a tér később valósággá válik.

Ebben az esetben a feltámadás - az ember szempontjából is valóban feltámadásnak tűnik, tekintettel arra, hogy számára az e világból való távozás objektivizált tény lesz.

Ezt követően pedig, az irányítás révén el kell távolítani ezeket a fogalmakat, hogy eljuthassunk arra szintre, ahol már csak az élő ember létezik. 

Tehát a Lélek ezen technológiájának alkalmazásával gyökeresen átalakíthatjuk a világ információs terét úgy, hogy az az élet információjává váljon, mert a Lélek maga az élet.

Hogyha ezt az információt kiterjesztjük mindenre és az egész Mindenségre, egyértelmű, hogy olyan valóságot kapunk, ahol mindenki életben van, vagy legalábbis azok, akik közelebb állnak a lélek cselekvési szintjéhez, például, akik már feltámadtak vagy találkoztak a feltámadottakkal.
A Lélek szempontjából nem létezik olyan fogalom, mint a feltámadás időpontja vagy időtartama.".... Hogyan érhetjük el azt, hogy a tudatunkból törlődjenek az olyan fogalmak, mint a halál és a pusztulás? Isten törvényét követve norma állapotba kell hoznunk a világot.


El kell képzelnünk a világunkat annak teljes kiterjedésében és hatalmas munkába kell fognunk, hogy eljuthassunk az irányítás azon szintjére, ahol mindent normalizálni tudunk.


Ha nincs halál, akkor holtak sincsenek, egyszerűen nem léteznek. Tehát az élők sorában vannak valahol. Hosszú folyamat áll még előttünk, de amint egy embernek sikerül, bekövetkezik az általános feltámadás. 

Részvételi díj : 150€

A szemináriumot érintő kérdések

Részt vehetek-e a tanfolyamot, ha nem vagyok tájékozott az adott témában ?

Igen, határozottan. A szemináriumon bárki részt vehet.

Mi a szeminárium programja?

A tanfolyamok napi menetrendje a következő :


Június 14. - június 17., 18:00 és 21:00 között (közép-európai idő szerint)

Mi történik, ha nem beszélek oroszul ?

A tanfolyam orosz nyelven zajlik, angol, francia, magyar, olasz, spanyol és román nyelvre történő tolmácsolással.

A résztvevők megkapják a saját nyelvükre lefordított elméleti anyagot és az összes foglalkozás hangfelvételét.


Mi történik, ha nem tudok végig ott lenni az élő közvetítésen ?

Az élő közvetítés Zoom platformon zajlik.

Az előadásokról felvétel készül. A szeminárium után a résztvevők megkaphatják a hanganyagot. 

CodurileVietii888 - Copyrights 2021 | Politica de confidentialitate